Resource title

Belgisch telecommunicatiebeleid voor een nieuw millenium: schipperen tussen sociale ambities en competitie

Resource image

image for OpenScout resource :: Belgisch telecommunicatiebeleid voor een nieuw millenium: schipperen tussen sociale ambities en competitie

Resource description

Belgian telecommunication policy for a new millennium: between social ambitions and competition

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/5196/

Resource license