Resource title

De rol van het Internet in de transnationalisering van het sociale middenveld en burgerschap

Resource image

image for OpenScout resource :: De rol van het Internet in de transnationalisering van het sociale middenveld en burgerschap

Resource description

Article discusses the role of the Internet in the transnationalisation of civil society and citizenship.

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/5010/

Resource license