Resource title

Hvem skal have skattelettelserne?

Resource image

image for OpenScout resource :: Hvem skal have skattelettelserne?

Resource description

Uanset hvordan skattelettelserne udformes, er det begrænset, hvor store beskæftigelseseffekter, man kan skabe med et finanspolitisk råderum på kun fem mia. kr. Effekten heraf svarer formentlig kun til 5.000-10.00 fuldtidsbeskæftigede personer, hvilket ikke er tilstrækkeligt set i forhold til de fremtidige udfordringer i form af et stigende antal ældre og et faldende antal erhvervsaktive.

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/35767/

Resource license