Resource title

Wie wordt er wijzer van. Enige bedenkingen bij het recht op toegang tot milieu-informatie

Resource image

image for OpenScout resource :: Wie wordt er wijzer van. Enige bedenkingen bij het recht op toegang tot milieu-informatie

Resource description

English title: "Who is any wiser? Pondering the right of access to environmental information"

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/23617/

Resource license