Resource title

La igualtat: una decisió política

Resource image

image for OpenScout resource :: La igualtat: una decisió política

Resource description

El paper, escrit originalment en anglès per Sotirios Zartaloudis i publicat pel think tank britànic Policy Network, analitza els nivells, les tendències i les causes de la desigualtat de renda a Europa i als Estats Units, tot fent especial atenció a les desigualtats entre els països europeus. L’autor argumenta que en els darrers quinze anys les desigualtats en la renda primària han augmentat, tot i que les diferents polítiques econòmiques i fiscals han fet que la desigualtat en la renda disponible en alguns països no s’hagi incrementat en la mateixa mesura. Per tant, conclou que només amb polítiques fiscals progressives i una contínua transferència de recursos des dels poders públics es podran continuar contenint els nivells de desigualtat. Amb la publicació d’aquest paper volem fer notar que la desigualtat segueix sent un problema important que els responsables polítics no haurien de negligir, i que les polítiques adreçades a reduir les desigualtats han de continuar formant part de l’eix que defineix una política d’esquerres.

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

en

Resource content type

Resource resource URL

http://eprints.lse.ac.uk/23305/

Resource license