Resource title

SERVQUAL (SERVICE KVALITETSMODELL) (Zeithaml Parasuraman Berry)

Resource image

image for OpenScout resource :: SERVQUAL (SERVICE KVALITETSMODELL) (Zeithaml Parasuraman Berry)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av SERVQUAL (Zeithaml Parasuraman Berry). Att jämföra tjänste kvalitetsutförande med kunders service kvalitetsbehov. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_zeithaml_servqual_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage