Resource title

Organizational Memory (Organisatoriskt Minne) (Walsh Ungson) (Walsh Ungson)

Resource image

image for OpenScout resource :: Organizational Memory (Organisatoriskt Minne) (Walsh Ungson) (Walsh Ungson)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Organisatoriskt Minne (Walsh Ungson). Informationsbevarande, förvärv och återvinnande i en organisation. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_walsh_ungson_organizational_memory_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage