Resource title

Vertical Integration (Vertikal Integration)

Resource image

image for OpenScout resource :: Vertical Integration (Vertikal Integration)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Vertikal integration. Den nivå av kontroll som ett företag har över indata och fördelningen av resultatet. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage