Resource title

Strategic Alignment (Venkatraman)

Resource image

image for OpenScout resource :: Strategic Alignment (Venkatraman)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Strategisk överensstämmelse (Venkatraman). Att få en överensstämmelse mellan affärs- och informationsstrategi. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_venkatraman_strategic_alignment_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage