Resource title

Value Disciplines (Värdeskapande Discipliner) (Treacy och Wiersema)

Resource image

image for OpenScout resource :: Value Disciplines (Värdeskapande Discipliner) (Treacy och Wiersema)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Värdeskapande discipliner (Treacy and Wiersema). Försöker att leda på operationell överlägsenhet, produktledarskap eller kundnärhet. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_valuedisciplines_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage