Resource title

Value Creation Index (Värdeskapande Index)

Resource image

image for OpenScout resource :: Value Creation Index (Värdeskapande Index)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Värdeskapande Index VCI. Kvantifierar kopplingen mellan en organisations ickefinansiella resultat och dess värdering på marknaderna. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_valuecreationindex_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage