Resource title

Value Based Management (Värdebaserad Styrning)

Resource image

image for OpenScout resource :: Value Based Management (Värdebaserad Styrning)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Värdebaserad ledning. Se till att företaget är styrt konsekvent på (att maximera) aktieägarvärdet. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_value_based_management_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage