Resource title

US GAAP (GAAP USA:S Motsvarighet till Sveriges FAR)

Resource image

image for OpenScout resource :: US GAAP (GAAP USA:S Motsvarighet till Sveriges FAR)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Bokföring och redovisningsregler US GAAP. Generally Accepted Accounting Principles, Allmänt accepterade redovisningsprinciper. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_usgaap_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage