Resource title

Turnaround Management (Ledning för att vända om till lönsamhet)

Resource image

image for OpenScout resource :: Turnaround Management (Ledning för att vända om till lönsamhet)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Turnaround Management. Företagsförnyelse och omstrukturering under tider av hög finansiellt ansträngning. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_turnaround_management_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage