Resource title

Total Shareholder Return TSR (Totalavkastning för Aktieägare)

Resource image

image for OpenScout resource :: Total Shareholder Return TSR (Totalavkastning för Aktieägare)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Totalavkastning för aktieägare. Jämför förändringen på kapitalvärdet i företagen. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_tsr_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage