Resource title

Catastrophe Theory (Thom)

Resource image

image for OpenScout resource :: Catastrophe Theory (Thom)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Katastrofteori (Thom). Matematiken bakom diskontinuerlig (radikal, helt ny) förändring. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_thom_catastrophe_theory_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage