Resource title

TDC Matrix (Matris för att mäta värdet av IT/Internet via Tid/Distans/Komplexitet)

Resource image

image for OpenScout resource :: TDC Matrix (Matris för att mäta värdet av IT/Internet via Tid/Distans/Komplexitet)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av TDC Matrisen (Tiggelaar). Bedömmer värdet på Internet/IT. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_tdc_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage