Resource title

Total Business Return TBR BCG (Totalavkastning för Företaget)

Resource image

image for OpenScout resource :: Total Business Return TBR BCG (Totalavkastning för Företaget)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Finansiell Företagsvärdering. Imiterar det sätt som kapitalmarknader fastställer Totalavkastningen för aktieägare (TSR). - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_tbr_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage