Resource title

Leadership Continuum (Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande) (Tannenbaum)

Resource image

image for OpenScout resource :: Leadership Continuum (Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande) (Tannenbaum)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Ledarskapets övergångsmodell (Tannenbaum). Att jämföra autokratiska (auktoritära) vs. demokratiska ledare. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_tannebaum_leadership_continuum_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage