Resource title

STRATPORT (Larreche och Srinivasan)

Resource image

image for OpenScout resource :: STRATPORT (Larreche och Srinivasan)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Strategisk portföljplanering STRATPORT (Larreche and Srinivasan). Tilldelning av ett företagets finansiella resurser mellan dess strategiska affärsenheter. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_stratport_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage