Resource title

Strategic Stakeholder Management (Strategisk hantering av Nyckelpersoner)

Resource image

image for OpenScout resource :: Strategic Stakeholder Management (Strategisk hantering av Nyckelpersoner)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Strategisk Nyckelpersonshantering. Ett tillvägagångssätt som bidrar till hanteringen av nyckelpersoner. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_strategic_stakeholder_management_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage