Resource title

PRVit Score (Investeringsvärderingsteknik utifrån Prestation Värde och Risk)

Resource image

image for OpenScout resource :: PRVit Score (Investeringsvärderingsteknik utifrån Prestation Värde och Risk)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Resultat och PRVit (Stern Stewart). Sätta betyg på aktier och investeringar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_stern_stewart_prvit_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage