Resource title

Management by Objectives (Drucker). SMART

Resource image

image for OpenScout resource :: Management by Objectives (Drucker). SMART

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Målstyrning SMART (Drucker). Definiera målsättningar för anställda och att inrikta deras prestationer mot dessa målsättningar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_smart_management_by_objectives_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage