Resource title

Strategic Risk Management (Strategisk Riskhantering) (Slywotzky) (Slywotzky Drzik)

Resource image

image for OpenScout resource :: Strategic Risk Management (Strategisk Riskhantering) (Slywotzky) (Slywotzky Drzik)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Strategisk riskhantering (Slywotzky Drzik). Systematiskt försöka att förutse och hantera yttre händelser och trender av strategisk betydelse. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_slywotzky_strategic_risk_management_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage