Resource title

Skandia Navigator Leif Edvinsson

Resource image

image for OpenScout resource :: Skandia Navigator Leif Edvinsson

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Skandia Navigator metoden. Att förstå värdeskapandet genom att titta på fem fokusområden. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_skandianavigator_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage