Resource title

Innovation Adoption Curve (Rogers)

Resource image

image for OpenScout resource :: Innovation Adoption Curve (Rogers)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Innovationers adoptionskurva (Rogers). Analyserar i vilken grad som Innovationer är adopterade/mottagna på. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_rogers_innovation_adoption_curve_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage