Resource title

"CSFs and KPIs (KFF och NPI)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "CSFs and KPIs (KFF och NPI)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer. Definiera och mäta företagets målsättningar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_rockart_csfs_kpis_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage