Resource title

"Competing Values Framework (Organisationens och ledningens effektivitet)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Competing Values Framework (Organisationens och ledningens effektivitet)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Quinn Ramverk för att mäta konkurrerande värderingar. Att analysera organisatorisk effektivitet och ledarskapsroller. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_quinn_competing_values_framework_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage