Resource title

Value Chain (Värdekedjan) (Porter)

Resource image

image for OpenScout resource :: Value Chain (Värdekedjan) (Porter)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Värdekedjans ramverk (Porter). Analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage