Resource title

Seven Surprises for New CEOs (Sju överraskningar för nya VD:ar) (Michael Porter)

Resource image

image for OpenScout resource :: Seven Surprises for New CEOs (Sju överraskningar för nya VD:ar) (Michael Porter)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Sju överaskningar för en ny VD (Michael Porter). Förklaring till Sju överaskningar / Seven Surprises för nya vd:ar av Michael Porter, Jay Lorsch, Nitin Nohria. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_porter_seven_surprises_new_ceos_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage