Resource title

"Competitive Advantage (Konkurrensstrategi) (Porter)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Competitive Advantage (Konkurrensstrategi) (Porter)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Konkurrensfördel (Porter). Grunderna till att prestera över genomsnittet inom en industri. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage