Resource title

OPM3 (PMI) (Organisatorisk Projektledningsmodell för att mäta Mognadsgrad)

Resource image

image for OpenScout resource :: OPM3 (PMI) (Organisatorisk Projektledningsmodell för att mäta Mognadsgrad)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av OPM3 (PMI). Bedöma och förbättra kapaciteterna hos en organisation för att styra projekten, program och portföljer för att uppnå dess strategiska mål. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_pmi_opm3_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage