Resource title

"Dimensions of Change (Förändringsdimensioner) (Pettigrew och Whipp)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Dimensions of Change (Förändringsdimensioner) (Pettigrew och Whipp)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Förändringsdimensioner (Pettigrew and Whipp). Innehåll, process och sammanhang. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_pettigrew_dimensions_strategic_change_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage