Resource title

"Eight Attributes of Management Excellence (Åtta attribut hos framgångsrikt ledda företag)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Eight Attributes of Management Excellence (Åtta attribut hos framgångsrikt ledda företag)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Åtta attribut för framgångsrik företagsledning. Sökande efter organisationer med excellens. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_peters_eight_attributes_management_excellence_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage