Resource title

PAEI management roles (Ledningsteamsroller/Managementprofiler) - hanteringroller

Resource image

image for OpenScout resource :: PAEI management roles (Ledningsteamsroller/Managementprofiler) - hanteringroller

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av PAEI modell för ledningsroller. Skapa ett framgångsrikt ledningsteam. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_paei_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage