Resource title

Organizational Learning (Organisatoriskt Lärande) (Argyris Schön)

Resource image

image for OpenScout resource :: Organizational Learning (Organisatoriskt Lärande) (Argyris Schön)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Organisatoriskt Lärande. Förklaring till organisationens lärande/Organizational learningen av Chris Argyris och Donald Schön. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_organizational_learning_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage