Resource title

Spiral of Silence (Tystnadens Spiral) (Noelle-Neumann)

Resource image

image for OpenScout resource :: Spiral of Silence (Tystnadens Spiral) (Noelle-Neumann)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Tystnadens spiral. Varför minoritetens åsikter inte uttrycks offentligt. Massmedias inverkan på offentliga åsikter. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_noelle-neumann_spiral_of_silence_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage