Resource title

Pyramid Principle (Pyramid Principen) (Minto)

Resource image

image for OpenScout resource :: Pyramid Principle (Pyramid Principen) (Minto)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Pyramidprincipen (Minto). En strukturerad tankeprocess som bör komma före ett bra strukturerat skrivande. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_minto_pyramid_principle_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage