Resource title

Mind Mapping (Minneskartor)

Resource image

image for OpenScout resource :: Mind Mapping (Minneskartor)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Mind Mapping | Mindmap. Presentation av sambanden ifrån en frågeställning ett koncept eller ett problem med andra koncept eller frågeställningar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_mind_mapping_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage