Resource title

Marketing Mix (4-Ps) (Marknadsmixen) (4-Pn) (4P's)

Resource image

image for OpenScout resource :: Marketing Mix (4-Ps) (Marknadsmixen) (4-Pn) (4P's)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Marknadsmixen (4Pn) Kotler. Att generera den optimala responsen på marknaden. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_marketing_mix_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage