Resource title

Management Buy-out (Företagsledningens utköp av Företaget)

Resource image

image for OpenScout resource :: Management Buy-out (Företagsledningens utköp av Företaget)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Lednings uppköp av ett företag. Uppköp av ett företag av dess existerande ledning. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_management_buy-out_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage