Resource title

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Resource image

image for OpenScout resource :: MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Mäta intellektuellt kapital (Measuring and Accounting Intellectual Capital) (MAGIC). Mäter och redovisar intellektuellt kapital. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_magic_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage