Resource title

Chaostheorie (Lorenz Poincaré)

Resource image

image for OpenScout resource :: Chaostheorie (Lorenz Poincaré)

Resource description

Samenvatting, forum, tips en complete beschrijving van Chaostheorie (Lorentz Poincaré). Het bestuderen van complexe en dynamische systemen om patronen van orde (niet-chaos) uit schijnbaar chaotisch gedrag te openbaren. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_lorenz_chaos_theory_nl.html

Resource license

Copyright 2011 12manage