Resource title

Force Field Analysis (Kraftfältsanalys)

Resource image

image for OpenScout resource :: Force Field Analysis (Kraftfältsanalys)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Kraftfältsanalys. Analysering av förändringsfaktorer: de drivkrafterna och de hindrande/tillbakahållande krafterna. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_lewin_force_field_analysis_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage