Resource title

"Core Group Theory (Kärngruppsteori) (Kleiner)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Core Group Theory (Kärngruppsteori) (Kleiner)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Kärngruppsteori (Kleiner). Vad är det som är i fokus i varje organisation? Håll kärngruppen/nyckelpersonerna nöjda. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_kleiner_core_groups_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage