Resource title

IPMA Competence Baseline (ICB) IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare)

Resource image

image for OpenScout resource :: IPMA Competence Baseline (ICB) IPMA Projektmetodik för certifiering av projektledare)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av IPMA Competence Baseline (ICB) projektledningsutvärderingsmetodik. Projektlednings certifieringsmetodik för projektchefer från den internationella Projektlednings sammanslutningen (IPMA). - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_ipma_competence_baseline_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage