Resource title

Intrinsic Stakeholder Commitment (Verkligt Nyckelpersonsengagemang). The Normative Approach (Det Normativa Angreppssättet)

Resource image

image for OpenScout resource :: Intrinsic Stakeholder Commitment (Verkligt Nyckelpersonsengagemang). The Normative Approach (Det Normativa Angreppssättet)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Normativt angreppssätt. Chefer borde ägna mer uppmärksamhet åt sitt förhållande till nyckel beslutsfattare/nyckelpersoner. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_intrinsic_stakeholder_commitment_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage