Resource title

Impact/Value framework (Effekt och Värde ramverk för IT) (Hammer)

Resource image

image for OpenScout resource :: Impact/Value framework (Effekt och Värde ramverk för IT) (Hammer)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Effekt och värderamverk för IT Hammer. Att värdera Informationsteknik. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_impact_value_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage