Resource title

IAS (INTERNATIONELLA REDOVISNINGS STANDARDER) (IAS) - IAS (Internationella Redovisnings Standarder)

Resource image

image for OpenScout resource :: IAS (INTERNATIONELLA REDOVISNINGS STANDARDER) (IAS) - IAS (Internationella Redovisnings Standarder)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Internationella redovisningsstandarder. En uppsättning av standarder som påtalar hur vissa transaktioner och händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_ias_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage