Resource title

Intangible Assets Monitor IAM (Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar) (Sveiby)

Resource image

image for OpenScout resource :: Intangible Assets Monitor IAM (Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar) (Sveiby)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Immateriell Värdemätning (Sveiby). Mäta immateriella tillgångar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_iam_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage